Ο Ελληνικός Σύλλογος Βελονισμού & Κινέζικης Ιατρικής (ΕλΣυΒεΚι) έχει ως όραμα την ανάδειξη και βελτίωση του παραδοσιακού Κινέζικου βελονισμού στην Ελλάδα.