1η Γενική Συνέλευση: 11 Μαΐου 2019
2η Γενική Συνέλευση: 15 Σεπτεμβρίου 2019 6:00 μ.μ.
Εκλογές 6 Οκτωβρίου 2019 6:00 μ.μ.
Εκπαίδευση 'Α Βοηθειών
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση ΕλΣυΒεΚι